24/07/1627, 13

24/07/1627, 13

13 Op 7 juli is toegestaan dat de Bewindhebbers van de WIC de tweede, derde en vierde termijn ter uitvoering mogen innen, evenals op 16 okt. 1624 is bepaald aangaande de eerste termijn. Bij resolutie van 27 nov. 1626 is hun eveneens toegestaan de rente tegen vijf procent te innen.
HHM stellen de rente nu voor alle termijnen op 6 ΒΌ procent.