24/07/1627, 2

24/07/1627, 2

2 De heren van Holland verklaren dat de 20.000 gld. in Dordrecht bestemd zal worden voor de gecommitteerden van de RvS naar Steenbergen wegens bouw van het fort.
HHM ontbieden secretaris Huigens om dit de Raad mee te delen.
Bericht wordt dat het fort niet voldoende bemand is.
HHM sturen de compagnie van kapitein Van der Meulen er naartoe, waarvoor hij patent krijgt.