24/07/1627, 7

24/07/1627, 7

7 Naar aanleiding van een in het leger voor Groenlo d.d. 21 juli geschreven brief van de gedeputeerden te velde schrijven HHM de heren van Zeeland hun geld in de legerlasten op te brengen.