26/07/1627, 1

26/07/1627, 1

1 De concept-akte waarmee de Bewindhebbers van de WIC gemachtigd worden de tweede, derde en vierde termijn bij uitgifte te innen tegen een rente van 6 ΒΌ procent is vastgesteld.