26/07/1627, 10

26/07/1627, 10

10 De RvS adviseert het verzoek d.d. 14 juli van de schout van Baardwijk af te wijzen ter voorkoming van lorrendraaierij en om in de huidige situatie de vijand niet tegemoet te komen.
HHM gaan akkoord.