26/07/1627, 12

26/07/1627, 12

12 1 Carleton aanvaart het voorstel niet om een van de hoven van justitie in Holland als rechters in de zaak Amboina [Ambon] te laten presideren, maar wenst enkele gedelegeerden.
HHM zullen derhalve uit beide hoven enkele rechters nomineren.
Carleton is evenmin tevreden met de verklaring over de terugroeping van Jan Pieters Coenen. Hierover zal nader met de Bewindhebbers worden gesproken.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indiƫ , IV, 692.