26/07/1627, 13

26/07/1627, 13

13 Het verzoek van Barbara Botlers om een jaarlijks traktement is afgewezen.