26/07/1627, 14

26/07/1627, 14

14 Commandeur Quast schrijft voor Duinkerke d.d. 21 juli over de stand van zaken en het gebrek aan jachten op de kust.
HHM schrijven de Admiraliteiten hun jachten te sturen.