26/07/1627, 15

26/07/1627, 15

15 Een uit het bij Groenlo gelegen leger geschreven brief van Z.Exc. d.d. 21 juli behoeft geen resolutie.