26/07/1627, 2

26/07/1627, 2

2 Naar aanleiding van de brief van Mibassen van afgelopen zaterdag antwoorden HHM dat hij nog een jaar in dienst blijft. Tevens zal Mibassen degene die voorstelt de vijandelijke schepen in Duinkerke te vernietigen, belonen conform het hierover uitgegeven plakkaat. Verder moet hij de namen opsturen van de tien of elf schippers die met hun zoutschepen zijn aangekomen en aangeven waar zij vandaan komen en wie hun reders zijn.