26/07/1627, 3

26/07/1627, 3

3 Hendricus Hondius mag het door hem getoonde, in koper uitgesneden portret van de koningin van Frankrijk 1 met privilige laten drukken.
Tevens verzoekt Hondius enkele kaarten van Holland met privilege te mogen drukken.
HHM stellen een besluit hierover uit.

1 Het portret is nr. 214 in Dutch & Flemish Etchings Hondius , 149. Het daar genoteerde besluit van HHM is foutief gedateerd op 7 januari 1628.