26/07/1627, 7

26/07/1627, 7

7 De RvS adviseert d.d. 23 juli over de op 15 juli ingediende memorie. Personen die zich van vijandelijk grondgebied naar neutrale plaatsen begeven onder voorwendsel aldaar het burgerschap te hebben gekocht, behoren tot goede prijs te worden verklaard en zijn rantsoenabel als zij zich op onvrije bodem of in deze landen bevinden zonder tevoren paspoort of toestemming te hebben verkregen.
HHM gaan hiermee akkoord.