26/07/1627, 9

26/07/1627, 9

9 De Admiraliteit in Friesland meldt d.d. Dokkum 10 juli het overlijden van Bastiaen Broils, controleur te Dokkum. In zijn plaats hebben zij Jan Allers Heijxan en Jan Barelts, beiden burgers van Groningen, genomineerd.
Broersema meldt dat bij eerdere resoluties, met name die van 21 sept., 7 okt. en 12 nov. 1621, is bepaald dat in de plaats in Friesland waar de konvooimeester wordt aangesteld de controleur uit Groningen afkomstig moet zijn en vice versa. Aangezien de huidige konvooimeester in Dokkum uit Friesland komt, dient de controleur uit Stad en Lande te komen. Daarom verzoekt hij Jan Barelts te verkiezen omdat die in Groningen is geboren, terwijl Heijxan een geboren Fries is en pas sinds enkele jaren in Groningen woont. Diens aanstelling zou tegen de regels zijn omdat dan zowel de controleur als de konvooimeester uit Friesland afkomstig zouden zijn. Hiertoe heeft hij tevens brieven van de Gedeputeerde Staten van Groningen en van de stad Groningen ingediend.
Na bestudering van zowel een deductie ten gunste van Barelts als de overige brieven besluiten HHM dat beiden verkiesbaar zijn, aangezien beiden burgers van Groningen zijn. Dienovereenkomstig is Heixan benoemd als controleur, waartoe commissie wordt verleend. Broersema verzet zich hiertegen, omdat het besluit in strijd met vorige resoluties van HHM zou zijn. Hij tekent protest aan en zal dit aan zijn principalen meedelen.