27/07/1627, 3

27/07/1627, 3

3 De resoluties van 23 en 26 juli inzake de conferentie met de vijand over de retorsie te Twente zijn hervat. Men blijft bij het eerdere standpunt en zal ter opheldering een conferentie beleggen, die medio augustus begint. Berckel wordt hiervan bericht. Tevens zal de drost van Twente worden geschreven tegen die tijd hier te komen, opdat hij in de tussentijd geen tegenstrijdige berichten ontvangt.