27/07/1627, 6

27/07/1627, 6

6 De RvS adviseert het verzoek van Coert Poppe lonten en kogels naar de koning van Denemarken te mogen uitvoeren, af te wijzen omdat er recent nog een grote partij lonten naar Denemarken is gegaan.
HHM nemen dit advies over.