30/07/1627, 9

30/07/1627, 9

9 Gouverneur-generaal en raden van Oost-Indiƫ berichten d.d. Batavia [Jakarta] 12 dec. 1626 Jan Joosten en Rolant Taijller, voormalige rechters op Amboina, te sturen met hun getuigenissen over de excutie van de Engelsen op Amboina [Ambon].
Culenborch meldt dat Carleton in de kwestie Amboina en die van Jan Pieterssen Coenen om een spoedig besluit vraagt, opdat hij kan antwoorden voor het scheiden van de vergadering van de Staten van Holland .
De heren van Holland die de kwestie nog onder zich hebben, wordt verzocht hun besluit mee te delen.