02/08/1627, 10

02/08/1627, 10

10 Carel van Cracou schrijft d.d. Elseneur [Helsingør] 2 en 3 juli met bericht dat de kruisers in de Noordzee geen werk verrichten en dat in Het Vlie geen acht wordt geslagen op de uitvarende schepen.
HHM sturen kopie aan de Admiraliteiten te Amsterdam en in het Noorderkwartier om maatregelen te nemen.