02/08/1627, 13

02/08/1627, 13

13 1 Culenborch en andere gecommitteerden doen verslag van hun ontmoeting met Carleton. Hem is de resolutie om uit beide gerechtshoven gedelegeerde rechters af te vaardigen inzake de kwestie Amboina [Ambon] bekend gemaakt. Conform de resolutie van 31 juli hebben zij hem het geschrift van de VOC over Jan Pieters Coenen overhandigd. Carleton heeft op het eerste punt geantwoord geen last te hebben dit af te wijzen of te accepteren, maar hij zal het besluit doorsturen. Het geschrift van de Compagnie zal hij lezen en na de middag ter vergadering van HHM beantwoorden.
De gecommitteerden worden bedankt.

1 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indiƫ , IV, 707.