03/08/1627, 5

03/08/1627, 5

5 De koning van Denemarken schrijft d.d. Lauenburg 6 juli ter aanbeveling van kolonel Haetzfelt, opdat diens compagnie in staatse dienst mag blijven of anders door hem aan een bekwaam iemand mag worden vergeven.
HHM blijven bij hun besluit over de absente officieren.