03/08/1627, 7

03/08/1627, 7

7 Joachimi antwoordt d.d. 29 juli op de apostille van HHM d.d. 11 maart 1626 dat de zeventig paarden door de koning in een ongedateerd schrijven verzocht, in twee keer zijn overgekomen.
HHM brengen de Admiraliteit in Friesland hiervan op de hoogte.