03/08/1627, 9

03/08/1627, 9

9 Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. 20/30 juli HHM op korte termijn te zullen berichten over hun consent en het geld voor de achterstallige subsidies voor de Admiraliteiten.
HHM wachten dit af.