03/08/1627, 4

03/08/1627, 4

4 Op verzoek van Jacob Benox wordt de Admiraliteit in Zeeland geschreven de door hem ingevoerde salpeter en huiden vrij aan hem te laten toekomen. Tevens moet het College nagaan of er niet spoedig een schip naar Barbarije [Marokko] zal varen, opdat Benox hiermee kan vertrekken.