04/08/1627, 7

04/08/1627, 7

7 Catz, teruggekeerd uit Engeland, doet kort verslag van hetgeen door hem Joachimi is verricht inzake de schepen en Amboina [Ambon]. Tevens overhandigt hij de koninklijke agreatie d.d. 20 dec. 1625 van de op 7 sept. 1625 te Southampton gesloten alliantie.
HHM laten Catz morgen zijn rapport voortzetten. Hij dient kort de punten aan te geven waarop besloten dient te worden. Tevens moet hij zijn verbaal schriftelijk inleveren en wordt hij bedankt voor zijn inspanningen.