04/08/1627, 1

04/08/1627, 1

1 De Admiraliteit in Zeeland nomineert d.d. 31 juli Quirijn Cock en Pieter Pietersson voor het ambt van controleur van de konvooien en licenten te Zierikzee. Tevens is een brief van de magistraat van Zierikzee gelezen ten gunste van Cocq.
HHM benoemen Pietersson, die tevens de eed aflegt.