04/08/1627, 2

04/08/1627, 2

2 Jaspar Baudaen, Geraert Lodewycx en andere gevluchte burgers van Antwerpen verzoeken enkele kanunniken en ook de bisschop geen paspoorten te geven om naar het platteland te gaan tenzij zij, de supplianten, paspoort krijgen van de Infanta.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.