04/08/1627, 3

04/08/1627, 3

3 HHM nemen geen besluit over een in het leger voor Groenlo geschreven brief van Z.Exc. d.d. 31 juli en 1 augustus.