04/08/1627, 4

04/08/1627, 4

4 HHM nemen geen besluit over een brief waarin de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam weigeren hun gevangenen vrij te laten.