05/08/1627, 17

05/08/1627, 17

17 HHM schrijven inzake de kwestie Amboina [Ambon] ter uitvoering van hun resolutie van 26 juli aan de presidenten en raden van de Hoge Raad en het Hof van Holland . Deze moeten zeven onpartijdige en neutrale raadsheren uit hun midden nomineren als gedelegeerde rechters.