06/08/1627, 1

06/08/1627, 1

1 De RvS adviseert d.d. 5 aug. over het rekest van enkele uitgeweken burgers van Antwerpen, die nu in de Republiek wonen.
Conform dit advies weigeren HHM de bisschop en geestelijken van Antwerpen paspoort. Indien zij dit al hebben, verklaren zij het ongeldig. De weigering zal gelden zolang het verzoek van de supplianten om paspoort van de Infanta niet is ingewilligd. De weigering geldt eveneens die burgers die in Antwerpen wonen en in Doel [Beveren] gegoed zijn: hun vrijdom wordt opgeheven als de vijand deze eveneens weigert aan de supplianten. Een kopie van de resolutie wordt aan Z.Exc. gestuurd met het verzoek geen paspoorten te laten afgeven.
Petrus van Bern, voormalig prior van de dominicanen te 's-Hertogenbosch, verzoekt hierheen te mogen komen.
Er wordt geen besluit genomen zolang de uit Antwerpen naar de Republiek gevluchte inwoners paspoort wordt geweigerd om naar het platteland te gaan.