06/08/1627, 10

06/08/1627, 10

10 Paul de Wilm verzoekt om betaling van 62.000 gld. en Joost Brasser om 30.000 gld. Deze bedragen hebben zij op last van HHM aan de koning van Denemarken betaald.
HHM gelasten Doublet een staat in te dienen van hetgeen door de provincies is betaald wegens het aan de Deense koning beloofde subsidie.