06/08/1627, 13

06/08/1627, 13

13 Groulart verzoekt betaling van 250 kronen door Languerack op 18 juli getrokken.
Aangezien Langueracks ordinaris traktement door Holland en Zeeland wordt betaald, dient hij zich tot hen te wenden.