06/08/1627, 14

06/08/1627, 14

14 Generaal Nispen dient een attestatie in waaruit blijkt dat te Stevensweert geslagen valse munten (goudguldens e.a.) hier heimelijk worden verspreid en uitgegeven
Nispen moet van de muntmeester van Stevensweert of diens leveranciers enkele exemplaren verkrijgen en die aan een officier van het land geven.