06/08/1627, 2

06/08/1627, 2

2 Naar aanleiding van hetgeen de heren van Overijssel ter sprake hebben gebracht vullen HHM de resolutie van 29 juli, waarbij is ingestemd met de vrijlating van gevangenen aan weerskanten, gedeeltelijk aan. Zij staan de vrijlating toe, mits ook de schouten, richters, predikanten en geestelijken van beide kanten, die door verandering der sauvegarden door beide partijen sinds de afloop van het Bestand hun plaatsen en ambten hebben moeten verlaten, tevens onder de sauvegarde vallen en mogen terugkeren en hun ambten vrij uitoefenen.
Ter Cuilen zal met de twee reeds eerder gecommitteerde heren tot de conferentie toetreden.