06/08/1627, 4

06/08/1627, 4

4 De verpachting van een kwart van de konvooien en licenten zal op 20 augustus opnieuw worden gedaan voor één jaar van alle inkomende en uitgaande goederen. Hiertoe zullen biljetten worden gestuurd. Tevens zal aan de Admiraliteiten worden geschreven hun gedeputeerden tegen die tijd hierheen te sturen. Zij moeten dan een overzicht meenemen van de inkomsten tot en met juli.