06/08/1627, 5

06/08/1627, 5

5 In een memorie vraagt luitenant-admiraal Dorp of HHM het niet beter zouden vinden de commandeur op de kust te gelasten om enkele jachten naar de Noordzee te sturen. Deze zouden dan de daar kruisende schepen kunnen vervangen en vervolgens weer voor de kust kunnen dienen om de verwachte Spaanse vloot te pareren.
HHM laten Dorp zo spoedig mogelijk naar de kust gaan en de kruisende schepen onder zijn vlag scharen, mits hij dan opnieuw het kruisen zal regelen conform het op 3 juni gegeven bevel.
In de tweede plaats vraagt Dorp waar de Spaanse vloot moet worden opgewacht.
HHM zullen hem in het algemeen antwoorden de voor het land voordeligste plek te zoeken. Z.Exc. zal worden geschreven hierover te besluiten.
Ten derde vraagt Dorp of men niet enige voor konvooi bestemde schepen naar de kust moet sturen totdat de schepen die in de Noordzee kruisen zijn aangekomen.
HHM laten de Admiraliteiten hun konvooischepen die zij voor enige tijd kunnen missen naar de kust sturen totdat de kruisende schepen weer onder de vlag zijn gekomen.
Ten vierde vraagt Dorp in verband met de victualie of de voor de kust bestemde schepen gedurende de winter in dienst blijven.
HHM vragen hierover advies aan Z.Exc.