06/08/1627, 6

06/08/1627, 6

6 De declaratie van Wynant de Keijser is voor onderzoek gegeven aan de gecommitteerden in de zaak van dr. Pynacker. Zij moeten nakijken onder welke voorwaarden en op wiens kosten hij naar Algiers is gestuurd.