06/08/1627, 7

06/08/1627, 7

7 Culenborch en Noortwijck zullen met Carleton spreken, opdat deze opdracht geeft tot de betaling van 650.000 gld. met de rente. Voor dit bedrag is op zijn verzoek door HHM krediet bemiddeld en Carleton heeft toegezegd dit te betalen.