06/08/1627, 9

06/08/1627, 9

9 Een brief van Languerack d.d. Parijs 26 juli behoeft geen resolutie.