07/08/1627, 2

07/08/1627, 2

2 De Gecommitteerde Raden van Zeeland berichten dat de vijand bij Zandvliet is gekomen en daar een fort laat aanleggen.
HHM sturen het nieuws aan Z.Exc.