07/08/1627, 4

07/08/1627, 4

4 HHM sturen op verzoek van Hendrick van Meppel dienst rekest aan de gedeputeerden te velde. Deze dienen nu met advies van Z.Exc. naar hun goeddunken tegen die van Borken te besluiten.