07/08/1627, 10

07/08/1627, 10

10 Naar aanleiding van het verzoek van Anna van der Does, weduwe Vosch, machtigen HHM haar de rente van 37 gld. 10 st. per jaar plus rente te ontvangen van ontvanger Suerius gedurende de indispositie van haar zoon. Zij dient dit wel aan de andere kinderen te verantwoorden.