07/08/1627, 11

07/08/1627, 11

11 De Gecommitteerde Raden van Zeeland berichten 5 aug. over de aankomst van de vijand bij Zandvliet.
Dit schrijven wordt aan Z.Exc. gestuurd.