07/08/1627, 12

07/08/1627, 12

12 Een brief van agent Brederode d.d. Bazel 13/23 juli behoeft geen resolutie.