07/08/1627, 13

07/08/1627, 13

13 De professoren in de theologie te Leiden is 200 gld. gegeven voor diverse controles van boeken in opdracht van HHM van 1621 tot nu toe.