07/08/1627, 15

07/08/1627, 15

15 Antwerpen en thesaurier-generaal De Bie doen rapport van hun bevindingen wegens de commissie d.d. 10 juli in het reduceren van de door generaal Nispen ingediende declaratie over het Dordtse draadwerk [van Carpentier en Hellinck]. Zij adviseren de post van 2.210 gld. uitstaand vacatiegeld tot een eenmalig bedrag van 1.000 gld. terug te brengen.
HHM gaan akkoord met de voorgestelde verlaging en de verering van 1.000 gld. Na deze aanpassing bedraagt de declaratie 3.999 gld. 15 st. 8 d. Nispen krijgt ordonnantie om het geld te betalen aan degenen die hiervan nog geld tegoed hebben.