07/08/1627, 16

07/08/1627, 16

16 Resident Aissema schrijft d.d. Hamburg 18/28 juli onder andere een wissel van 1.600 rijksdaalder te hebben getrokken op ontvanger Reael te Amsterdam.
HHM besluiten ontvanger-generaal Doublet de wisselbrief door Reael te laten accepteren. De heren van Holland wordt verzocht deze in mindering op hun consenten te betalen.