07/08/1627, 17

07/08/1627, 17

17 Hendrick Gillis verzoekt door soldaten geassisteerd te worden bij de executie van zijn zaak tegen Elschaten van Goch.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.