07/08/1627, 18

07/08/1627, 18

18 In een door brieven van de commissaris in de Sont ondersteund rekest verzoekt Jan Ettersen om korte en goede afhandeling van zijn zaak.
Renssen en Schagen moeten het rekest onderzoeken.