07/08/1627, 3

07/08/1627, 3

3 Op herhaald verzoek van Sebastiaen Bolleman, oud-burgemeester van Schiedam, gelasten HHM ontvanger Van Yck nogmaals hem genoegdoening te geven of binnen vier dagen na insinuatie zijn redenen van weigering op te geven.