07/08/1627, 6

07/08/1627, 6

6 Op het verzoek van Gillis de la Faille Pieter Martenssen Coij slechts zijn vervallen traktement als borg te laten stellen, wordt geen besluit genomen totdat in hun zaak vonnis is gewezen.